Members

Gurmit Singh Arora
National President
B S A Narayan
National Vice President
Chandra Shekhar Gupta
National Secretary
Rahul Dhadphale
National Joint Secretary
Vinay Gupta
National Treasurer
Minesh Shah
Chairman - Ahmedabad
B.O. Prasanna Kumar
Chairman – Bengaluru  
Sahil Kansal
Chairman – Chandigarh
Abbas Shabbir Lehry
Chairman – Chennai
T Manickam
Chairman – Coimbatore
Mahender Kumar Gupta
Chairman – Delhi
Ashok Joshi
Chairman – Goa
Sanjay Bhilare
Chairman – Hyderabad 
Sapan Shah
Chairman – Indore 
Purshottam Pandia
Chairman – Jaipur 
Anantha Siva Iyer. S
Chairman – Kochi 
Prof. Dr. Asis Mazumdar
Chairman – Kolkata 
Sharat V. Rao
Chairman – Mumbai 
Shankar G Ghime
Chairman – Nagpur 
Milind Shete
Chairman – Nashik 
Hiten Sethi
Chairman – Navi Mumbai 
Pravin Bora
Chairman – Pune 
Sanjeev Rungta
Chairman – Raipur
Rajesh Dhabuwala
Chairman – Surat 
Renny Koipuram
Chairman – Trivandrum 
Jayesh Shah
Chairman – Vadodara 
P N V Vidya Sagar
Chairman – Visakhapatnam 
Apurva Pravinchandra Shah
NEC Member – Ahmedabad  
Niral Shah
NEC Member – Ahmedabad  
B K Prasad
NEC Member – Bengaluru  
S C Veeresh
NEC Member – Bengaluru  
Aman Kapoor
NEC Member – Chandigarh  
Dr. S Virapan
NEC Member – Chennai  
R. Kandeepan
NEC Member – Chennai  
Bantwal Ramesh Baliga
NEC Member – Coimbatore  
Sunil Kumar Duggal
NEC Member – Delhi  
Manish Jain
NEC Member – Delhi  
Kiran Vinayak Joshi
NEC Member – Goa  
K Bhaskar
NEC Member – Hyderabad  
Kshama Jain
NEC Member – Indore  
Sudhir Mathur
NEC Member – Jaipur
Ranjith M
NEC Member – Kochi  
Sandip Kumar Roy Choudhury
NEC Member – Kolkata  
Sandeep Mendiratta
NEC Member – Mumbai  
Sudhir J. Shah
NEC Member – Mumbai
Asit Adalja
NEC Member – Mumbai  
A V Hindocha
NEC Member – Mumbai  
Sharad Muley
NEC Member – Nagpur  
Jitendra Kotwal
NEC Member – Nashik  
Dinesh D. Shah
NEC Member – Pune  
Salil Kamlakar Karkhanis
NEC Member – Pune  
K Nanda Kumar
NEC Member – Trivandrum  
Devang Shah
NEC Member – Vadodara  
K Leela Prasad
NEC Member – Visakhapatnam  
R K Somany
IPSC Nominee
V.V.H Srinivasa Murthy
President's Nominee
Sandeep Goel
President's Nominee
P V Bhima Rao
Executive Secretary – IPA