Members

Gurmit Singh Arora
National President
B S A Narayan
National Vice President
Chandra Shekhar Gupta
National Secretary
Rahul Dhadphale
National Joint Secretary
Vinay Gupta
National Treasurer
Minesh Shah
Chairman - Ahmedabad
B.O. Prasanna Kumar
Chairman – Bengaluru
Sahil Kansal
Chairman – Chandigarh
Abbas Shabbir Lehry
Chairman – Chennai
T Manickam
Chairman – Coimbatore
Mahender Kumar Gupta
Chairman – Delhi
Ashok Joshi
Chairman – Goa
Sanjay Bhilare
Chairman – Hyderabad
Sapan Shah
Chairman – Indore
Purshottam Pandia
Chairman – Jaipur
Anantha Siva Iyer. S
Chairman – Kochi
Kiran Vinayak Joshi
Chairman – Kolhapur
Abhay Pasari
Chairman – Kolkata
Sandeep Mendiratta
Chairman – Mumbai
Shankar G Ghime
Chairman – Nagpur
Milind Shete
Chairman – Nashik
Hiten Sethi
Chairman – Navi Mumbai
Pravin Bora
Chairman – Pune
Sanjeev Rungta
Chairman – Raipur
Rajesh Dhabuwala
Chairman – Surat
Renny Koipuram
Chairman – Trivandrum
Jayesh Shah
Chairman – Vadodara
P N V Vidya Sagar
Chairman – Visakhapatnam
Apurva Pravinchandra Shah
NEC Member – Ahmedabad
Niral Shah
NEC Member – Ahmedabad
B K Prasad
NEC Member – Bengaluru
S C Veeresh
NEC Member – Bengaluru
Aman Kapoor
NEC Member – Chandigarh
Dr. S Virapan
NEC Member – Chennai
R. Kandeepan
NEC Member – Chennai
Bantwal Ramesh Baliga
NEC Member – Coimbatore
Sunil Kumar Duggal
NEC Member – Delhi
Manish Jain
NEC Member – Delhi
K Bhaskar
NEC Member – Hyderabad
Kshama Jain
NEC Member – Indore
Sudhir Mathur
NEC Member – Jaipur
Ranjith M
NEC Member – Kochi
Sandip Kumar Roy Choudhury
NEC Member – Kolkata
Amish P Mehta
NEC Member – Mumbai
Sharat V. Rao
NEC Member – Mumbai
A V Hindocha
NEC Member – Mumbai
Sharad Muley
NEC Member – Nagpur
Dinesh D. Shah
NEC Member – Pune
K Nanda Kumar
NEC Member – Trivandrum
Devang Shah
NEC Member – Vadodara
K Leela Prasad
NEC Member – Visakhapatnam
Dr. R K Somany
IPSC Nominee
V.V.H Srinivasa Murthy
President's Nominee
Sandeep Goel
President's Nominee
P V Bhima Rao
Executive Secretary