Nashik

Milind Shete
CHAIRMAN
Jayant Bhinge
VICE CHAIRMAN
Amit Rudre
HON. SECRETARY
Ghanshyam Badgujar
HON. JT. SECRETARY
Dinesh Kshirsagar
TREASURER
Chinmay Deshpande
NEC MEMBER
Parvez Shaikh
EXE. COMMITTEE MEMBER
Somnath Kshirsagar
EXE. COMMITTEE MEMBER
Pradeep Abad
EXE. COMMITTEE MEMBER
Jitndra Bhalgat
EXE. COMMITTEE MEMBER

Contact Details

401, Ghankar Lane, Raviwar Peth, Nashik-422 001
Email: nashik@indianplumbing.org | Phone: +91 0253-2577 682, 2577 982