Jaipur

Jeekesh Arora
CHAIRMAN
Naveen Sharma
VICE CHAIRMAN
Kamal Jairamani
HON SECRETARY
Mahadev Kasana
JT. SECRETARY
Sanjay Sharma
TREASURER
Manish Thakuria
NEC MEMBER
Ravi Kumawat
EXE. COMMITTEE MEMBER
Sanjay Saxena
EXE. COMMITTEE MEMBER
Anish Choudhary
EXE. COMMITTEE MEMBER

Contact Details

262,Shri Gopal Nagar, 80 Feet Road, Gopal Pura Bye Pass, Jaipur-302019
Email: jaipur@indianplumbing.org | Phone: +91-141-2504779