Jaipur

Purushottam Pandia
CHAIRMAN
Manish Thakuria
VICE CHAIRMAN
Kamal Jairamani
HON SECRETARY
Naveen Sharma
JT. SECRETARY
Sanjay Sharma
TREASURER
Sudhir Mathur
NEC MEMBER
Shiv Agarwal
EXE. COMMITTEE MEMBER
Mahadev Kasana
EXE. COMMITTEE MEMBER

Contact Details

262,Shri Gopal Nagar, 80 Feet Road, Gopal Pura Bye Pass, Jaipur-302019
Email: jaipur@indianplumbing.org | Phone: +91-141-2504779